Slušamo vas, planiramo, tražimo najbolju strategiju za vaš nastup. Smišljamo kreativna rešenja, pišemo, savetujemo i upravljamo vašim kampanjama.

 

Mi smo New Brand – agencija za marketing i komunikacije. Sa radom smo počeli u martu 2007. godine i tada smo postavili temelj na tradicionalnom marketingu, a uporedo sa evolucijom medija, menjala se i naša ponuda. Učili smo i sticali nove veštine koje su nam bile neophodne za napredovanje u savremenom digitalnom okruženju, pa danas slobodno možemo da kažemo da prisustvo kompanija i brendova u online sferi čini neophodnu podršku svim ostalim marketinškim i PR aktivnostima. I ne samo to. Možemo da stanemo i iza tvrdnje da će vas tu sačekati sve ono sa čime se nikada ranije niste susretali u tradicionalnim kampanjama, da ćete nailaziti na izazove i probleme koji će od vas zahtevati da „odete korak dalje“, da budete još kreativniji, još dalekovidiji i da ćete vrlo brzo shvatiti da u digitalu nema početka i kraja kampanje, jer on ne poznaje vremenske okvire.

Svoju priču morate pričati stalno. Ako to ne radite, svesno prepuštate da vaš sadržaj pobedi sadržaj drugih koji govore o vama. Može on biti i pozitivan, ali izlazi iz okvira vaše kontrole, a to je ključni korak u izgradnji reputacije. Kontrola.

Mi vam možemo pomoći u ovom važnom koraku. Upravljanje reputacijom kroz strateško pozicioniranje na internetu je naš posao.

 

I nama bi bilo drago da vas upoznamo. Pišite nam ili nas pozovite.