Pouzdan smo partner za vođenje vaših korporativnih blogova, online magazina, pisanje PR i prodajnih tekstova, slogana…

 

Volimo pisanu reč. Volimo komunikaciju sa vašim kupcima i uzbuđenje koje donosi umetnost balansiranja između njihovih potreba i želja i vaših ciljeva. Nikada priča o vama nije ono što kupce pokreće na akciju – okidač su ideje, inspirativni sadržaji, vredne informacije.

 

KOMPLETNI CONTENT PROJEKTI

Osim što kao pisci možemo uzeti učešće u vašim već postojećim projektima, možete nam poveriti i kompletnu realizaciju jedinstvenih content projekata kao što su specijalizovani ili tematski online magazini, magazini sa lifestyle temama, poslovnim temama, zatim temama posvećenim samo ženama ili samo muškarcima itd.

Ako niste sigurni kako bi to trebao da izgleda jedan magazin iza koga bi vaš brend ponosno stao i kakav sadržaj bi uopšte zanimao vašu ciljnu grupu, ne brinite, nije neophodno da imate polaznu ideju jer mi ćemo za vas osmisliti i isplanirati svaki detalj od početka do kraja i upravljati projektom sve dok vi to budete želeli. Da, nećete imati skoro nikakvih obaveza oko vašeg magazina. Jedina „obaveza“ biće praćenje razvoja projekta, sugestije i, naravno, ako vi to želite, konsultovanje oko tema koje ćemo obrađivati i koje za svaki mesec unapred planiramo. Ili da budemo precizniji, uzimate učešće u projektu u onoj meri u kojoj vi sami želite i procenite da treba.

#CILJ

Projekti ovog tipa rade se na duge staze i za cilj imaju podizanje svesti o brendu, kao i jačanje reputacije. Ako zajedno odredimo najbolju strategiju, ako nam pomognete sa vašim znanjem i iskustvom, mi ćemo ga pretvoriti u priču koja će za vas raditi dugi niz godina.