Pouzdan smo partner za vođenje vaših korporativnih blogova, online magazina, pisanje PR i prodajnih tekstova, slogana…

 

Volimo pisanu reč. Volimo komunikaciju sa vašim kupcima i uzbuđenje koje donosi umetnost balansiranja između njihovih potreba i želja i vaših ciljeva. Nikada priča o vama nije ono što kupce pokreće na akciju – okidač su ideje, inspirativni sadržaji, vredne informacije.

 

COPYWRITING USLUGE:

Pisanje sadržaja za web sajt. Radite novi sajt ili stari želite da unapredite kvalitetnijim i uverljivijim tekstovima? Stranice koje čine temelj svakog sajta najčešće su: početna, o nama, proizvodi/usluge, reference i kontakt. Zato je sadržaj koji ćete postaviti na njih strateški važan, čak i onda kada se radi o samo jednoj rečenici.

Pisanje sadržaja za reklame na društvenim mrežama i e-mail marketing.

Pisanje sadržaja za kataloge i brošure.

Pisanje PR tekstova i saopštenja u redovnim i kriznim situacijama.

Pisanje slogana.

 

KOMPLETNI CONTENT PROJEKTI

Osim što kao pisci možemo uzeti učešće u vašim već postojećim projektima, možete nam poveriti i kompletnu realizaciju jedinstvenih content projekata kao što su specijalizovani ili tematski online magazini: magazini sa lifestyle i beauty temama, poslovnim temama, zatim onima koje se obraćaju samo ženama ili samo muškarcima, roditeljima, mladima itd, u zavisnosti od vaše industrije i ciljne grupe sa kojom komunicirate.

Ako niste sigurni kako bi to trebao da izgleda jedan magazin iza koga bi vaš brend ponosno stao i kakav sadržaj bi uopšte zanimao vašu ciljnu grupu, ne brinite, nije neophodno da imate polaznu ideju, jer mi ćemo za vas osmisliti i isplanirati svaki detalj od početka do kraja i upravljati projektom sve dok vi to budete želeli. Da, nećete imati skoro nikakvih obaveza oko vašeg magazina. Jedina „obaveza“ biće praćenje razvoja projekta, sugestije i, naravno, ako vi to želite, konsultovanje oko tema koje ćemo obrađivati i koje za svaki mesec unapred planiramo. Ili da budemo precizniji: uzimate učešće u projektu u onoj meri u kojoj vi sami želite i procenite da treba.

#CILJ

Projekti ovog tipa rade se na duge staze i za cilj imaju podizanje svesti o brendu, veću zastupljenost na internetu, bolju ragiranost u rezultatima pretraga, kao i jačanje reputacije koje donosi dugoročnu korist brendu i kompaniji. Ako zajedno odredimo najbolju strategiju, ako nam pomognete sa vašim znanjem i iskustvom, mi ćemo ga pretvoriti u priču koja će za vas raditi dugi niz godina.