U skladu sa najmodernijim internet standardima, nudimo vam responzivna web dizajn rešenja za vašu firmu. Reč je o „pametnom“ dizajnu koji raspoznaje uređaje i koji će na sajtu učitanom na mobilnom telefonu ili tabletu automatski uočiti ograničenja i prilagoditi sadržaj veličini ekrana.