Tu smo i kao podrška. Ako iz bilo kog razloga ne želite da prepustite svoj online nastup specijalizovanoj agenciji, ali i sami uviđate da može bolje – mi ćemo vas posavetovati kako.

Možete nas konsultovati ukoliko želite da:

✏ Popravite sadržaj koji objavljujete na sajtu ili blogu. Posavetovaćemo vas na koje sve načine možete da unapredite tekstove, kako da birate naslove, kako da primenjujete najvažnija SEO pravila bez narušavanja lepote teksta, kako da editujete slike, kakve teme da birate i drugi konkretni saveti sa kojima ćete ubuduće uspešno kreirati svoj veb sadržaj.

💡Popravite svoj nastup na društvenim mrežama. Uradićemo analizu dosadašnjeg nastupa i dati vam smernice kako da, u skladu sa znanjem i veštinama koje posedujete vi ili vaši zaposleni, izgradite maksimalno profesionalan i autentičan nastup i dobru komunikaciju sa svojom publikom. Posavetovaćemo vas i kako da dobijete najviše od vaših plaćenih kampanja na društvenim mrežama.

PRISTUP JE INDIVIDUALAN, SA PRIMERIMA NA VAŠEM SADRŽAJU I VAŠIM PROIZVODIMA/USLUGAMA. 

Konsultacije se dostavljaju u formi elektronskog dokumenta, nakon čega nas možete kontaktirati u slučaju da imate pitanja.